Νοέμβριος 7, 2016

Διαχείριση αποθηκών – Εφοδιαστική αλυσίδα (WMS)

Η Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Διοίκηση Αποθηκών και Αποθεμάτων) αναφέρεται στο σχεδιασμό και τη διαχείριση όλων των ενεργειών και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις διαδικασίες προμήθειας, παραγωγής, μεταποίησης πρώτων υλών  και διανομής προϊόντων. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει τον συντονισμό και τη συνεργασία όλων των εταίρων του καναλιού εφοδιασμού. Συγκεκριμένα προμηθευτές, μεσάζοντες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών συνεργάζονται αρμονικά με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση πελατών.

Ο σκοπός της Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (WMS) είναι η αύξηση της συνολικής κερδοφορίας για κάθε ένα από τους ‘συνδετικούς ‘ κρίκους της αλυσίδας.  Αυτό επιτυγχάνεται με την κατανόηση και ικανοποίηση των πελατειακών αναγκών στον απαιτούμενο χρόνο. Εξίσου σημαντική είναι η προσφορά προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας σε  ανταγωνιστικό κόστος.

Για να επιτευχθούν οι  παραπάνω στόχοι, πρέπει απαραιτήτως να πληρούνται κάποια  χαρακτηριστικά. Αυτά είναι η ευελιξία και η ταχεία προσαρμοστικότητα σε ένα ανταγωνιστικό, σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον με  δυναμικά μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Το λογισμικό για WMS, απευθύνεται σε  μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις  που θέλουν να οργανώσουν και να παρακολουθήσουν τις αποθήκες τους. Συνήθως τέτοιες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε τομείς εμπορίου (χονδικής ή λιανικής) , διανομών, βιομηχανίας και μεταποίησης.

Πιο συγκεκριμένα  το WMS σε συνεργασία με το ERP, οργανώνουν μία επιχείρηση ώστε να  αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες της εφοδιαστικής της αλυσίδας και αναλυτικότερα να:

  • Παρακολουθεί τα αποθέματά της χωροταξικά
  • Απλοποιήσει τη διαδικασία παραλαβών / παραδόσεων
  • Δημιουργεί απογραφές αποθήκης
  • Βελτιστοποιήσει τον  χρόνο παράδοσης εμπορευμάτων
Ως επιχειρηματίες στο χώρο της μηχανοργάνωσης ,διαχρονικά, έχουμε αναλάβει και υλοποιήσει πολύ μεγάλα έργα WMS.

Προσφέρουμε στους πελάτες μας αποτελεσματική μείωση των αποθεμάτων τους και ταυτόχρονα βελτίωση του χρόνου  παράδοσης των προϊόντων τους. Η επιχείρηση μας είναι η μοναδική του κλάδου της στην Κρήτη που μπορεί να σχεδιάσει, να υλοποιήσει και να συντηρήσει εξ ολοκλήρου τέτοιου είδους έργα. Το αποτέλεσμα είναι αντάξιο της φήμης μας.

Το παρακάτω βίντεο παρουσιάζει τα βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης ενός λογισμικού διαχείρησης Αποθηκών.

Πηγή:Youtube Channel : Entersoft