7 Νοεμβρίου, 2016

Διαχείριση Επιχειρηματικών πόρων (Συστηματα ERP)

Το λογισμικό ERP αποτελεί τη σπονδυλική στήλη της μηχανογράφησης οποιασδήποτε επιχείρησης.

Σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας είναι απαραίτητο εργαλείο για την οργάνωση των εταιρικών διαδικασιών και την αποτελεσματική διοίκηση των πόρων (ανθρώπινων, οικονομικών, υποδομών, αποθεμάτων). Για όλα τα παραπάνω παρέχει ενοποιημένη πληροφόρηση ανάλογα με τα δικαιώματα του κάθε χρήστη.

Ένα σύστημα ERP αποτελείται από  αρκετά μικροσυστήματα που ενσωματώνονται κάτω από μια ενιαία εφαρμογή για τη παροχή μιας ολοκληρωμένης εικόνας που προβάλει την επιχείρησή σας. Τέτοια υποσυστήματα μπορεί να είναι ένα CRM, WMS ή κάποιο άλλο λογισμικό τα οποία συντονίζονται και λειτουργούν σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, επενδύοντας σε ένα λογισμικό ERP παρέχονται λύσεις για :

  • Οικονομική Διαχείριση (Γενική Λογιστική, Χρηματοοικονομική Διαχείριση)
  • Διαχείριση Αποθεμάτων και Αποθηκών
  • Διαχείριση Πωλήσεων /Διανομών και Αγορών /Προμηθειών
  • Οργάνωση Παραγωγής και Έργων
  • Οργάνωση Ανθρώπινων Πόρων

Αναλαμβάνουμε και υλοποιούμε πολύ μεγάλα έργα ERP δίνοντας έμφαση στην ιδιαίτερη  πολυπλοκότητα και τις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης.

Οι δραστηριότητες μας επεκτείνονται σε πολλούς διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους όπως εμπόριο, διανομή καταναλωτικών προϊόντων, BackOffice Ξενοδοχειακών Μονάδων, Βιομηχανία, κατασκευές κ.α..
Αντιμετωπίζουμε κάθε έργο με επιστημονική μέθοδο της Πληροφορικής σε όλα τα στάδια του. Ξεκινώντας πριν από την πώληση, κατά την ανάλυση των αναγκών σας , την κατάλληλη παραμετροποίηση και τελικά στην εκπαίδευση για τις υπηρεσίες υποστήριξης και λειτουργίας του προγράμματος σας. Το αποτέλεσμα είναι αντάξιο της φήμης μας.