7 Νοεμβρίου, 2016

Επιχειρηματική Ευφυΐα (BI)

Η Επιχειρηματική Ευφυΐα (Bi) είναι ένα πολύ πλατύ πεδίο της Πληροφορικής . Περιλαμβάνει τις εφαρμογές , τις υποδομές , τα εργαλεία πληροφορικής και τις βέλτιστες πρακτικές επιτρέποντας την ανάλυση κάθε είδους επιχειρηματικών πληροφοριών, οικονομικών και μη-οικονομικών για την βελτιστοποίηση των αποφάσεων και της απόδοσης μιας επιχείρησης. Στόχος της είναι να αναγνωρίσει τους παράγοντες που αλληλεπιδρούν σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο και να τους οδηγήσει σε  ορθές αποφάσεις.  Οι παράγοντες αυτοί είναι οι πελάτες , ανταγωνιστές ,συνεργάτες , το οικονομικό περιβάλλον ,οι εσωτερικές διαδικασίες. Λόγω των παραπάνω , η Επιχειρηματική Ευφυΐα βρίσκεται τον τελευταίο καιρό στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του επιχειρηματικού κόσμου.

Για να χρησιμοποιήσει μια εταιρεία τη συγκεκριμένη τεχνολογία χρειάζεται να έχει βαθιά κατανόηση και γνώση  του αντικειμένου της. Ο τρόπος που θα εφαρμοστούν τα Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Bi) σε μία Μικρή ή Μεσαία επιχείρηση πρέπει να ανταποκρίνεται στους στόχους που έχει θέσει η επιχείρηση για την μελλοντική της εξέλιξη. Η πληροφορία είναι η βάση πάνω στην οποία λαμβάνονται όλες οι κρίσιμες αποφάσεις για μια επιχείρηση. Το Bi ως ένα σύνολο από μεθόδους ανάλυσης, στρατηγικών και τεχνολογιών επεξεργάζεται τα διαθέσιμα δεδομένα για την εξαγωγή χρήσιμης πληροφορίας .  Οι τελικοί αποδέκτες του ‘προϊόντος’ των συστημάτων πρέπει να τροφοδοτούνται εγκαίρως με τα δεδομένα που χρειάζονται . Έτσι, με βάση τις γνώσεις που διαθέτουν μπορούν να καταλήξουν στη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων.

Για παράδειγμα, οι Αποθήκες Δεδομένων (Data Warehouse) και οι τεχνικές OLAP (OnLine Analytical Processing) αποτελούν σταθμό στην σύγχρονη προσέγγιση της Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των παραπάνω οδηγεί στη διαδικασία λήψης ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων.

Η εταιρεία μας διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία στην εφαρμογή του συγκεκριμένου πεδίου της Πληροφορικής .

Δίνουμε απαντήσεις μέχρι και σε What-if επιχειρηματικά σενάρια με απίστευτη ευκολία ,αξιοπιστία και ταχύτητα. Επικοινωνήστε μαζί μας και συμβουλευτείτε μας για να αναλύσουμε το επιχειρησιακό σας μοντέλο. Στη συνέχεια μπορούμε να προτείνουμε το κατάλληλο Bi λογισμικό που αξιοποιεί τους πόρους της επιχείρησης με τον βέλτιστο τρόπο.