7 Νοεμβρίου, 2016

Διαχείριση Πελατειακών σχέσεων (CRM)

Η διαχείριση πελατειακών σχέσεων ή εν συντομία ‘CRM’  αποτελεί ένα σύνολο μεθόδων και τεχνικών εργαλείων που οργανώνει πελατοκεντρικές στρατηγικές για την επιχείρηση. Βασικός στόχος ενός τέτοιου εργαλείου είναι η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών.

Κάθε αλληλεπίδραση με τον πελάτη καταγράφεται στο «ιστορικό επαφών» του συγκεκριμένου πελάτη. Σαν αποτέλεσμα το προσωπικό μιας επιχείρησης να μπορεί να καλέσει δεδομένα από μια βάση, όποτε αυτό είναι απαραίτητο. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι πως κάθε πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με πολλά διαφορετικά άτομα ή μέσω πολλών διαφορετικών καναλιών μέσα σε μια επιχείρηση, χωρίς να χρειάζεται να εξηγεί κάθε φορά όλο το ιστορικό των ενεργειών που έχουν γίνει.

Στοχεύει στην βελτίωση του αποτελέσματος της επιχείρησης, επιδιώκοντας παράλληλα την εξυπηρέτηση των πελατών στο μέγιστο βαθμό.
Λαμβάνοντας τον πελάτη ως το κέντρο λειτουργίας της, η επιχείρηση αποκτά μία βελτιωμένη σχέση μαζί του η οποία αναγνωρίζεται με την πίστη του προς σ’ αυτή. Με αυτό τον τρόπο εδραιώνεται στο επιχειρησιακό περιβάλλον και στην αγορά.

Η υιοθέτηση ενός συστήματος CRM στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης θα πρέπει να συμβαδίζει με την εταιρική φιλοσοφία. Ο στόχος είναι η υιοθέτηση μιας πελατοκεντρικής προσέγγισης σε επίπεδο στρατηγικής.

Στη ΝΕΤ Α.Ε έχουμε υλοποιήσει μεγάλα έργα CRM καλύπτοντας πολλές και διαφορετικές ανάγκες των πελατών μας.

Οι προτάσεις μας είναι εξειδικευμένες για τον πελάτη μας  και μπορούν να ενσωματωθούν σε σύστημα απόλυτα ενοποιημένο με το  ERP σας. Κατέχουμε μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση των αναγκών της κάθε επιχείρησης και αντιμετωπίζουμε το κάθε έργο με συγκεκριμένη μεθοδολογία. Καθ’όλη τη διάρκεια ελέγχουμε συνεχώς την ποιότητα του παραδοτέου ώστε το αποτέλεσμα να είναι είναι σύμφωνο με τις υποσχέσεις μας.

Το παρακάτω βίντεο παρουσιάζει τα βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης ενός CRM λογισμικού.

Πηγή:Youtube Channel : Entersoft