7 Νοεμβρίου, 2016

Εντατική λιανική (Retail)

Εντατική Λιανική  (Retail), είναι η μεθοδολογία βελτίωσης των λιανικών πωλήσεων σε ταχύτητα και ακρίβεια. Η εύρυθμη και αδιάκοπη συνεργασία πολύπλοκου εξοπλισμού και λογισμικού είναι αναγκαία για οποιαδήποτε επιχείρηση. Μόνο η σωστή σχεδίαση, υλοποίηση και συντήρηση της εγκατάστασης εξασφαλίζει την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία και αποσβένει την επένδυση.

Στη ΝΕΤ Α.Ε. διαθέτουμε ποικιλία προτάσεων για την Εντατική Λιανική που θα καλύψουν τις ανάγκες κάθε επιχείρησης!

Παρέχουμε λύσεις εξοπλισμού και λογισμικού με σκοπό την επίτευξη λιανικών πωλήσεων με ακρίβεια, σε ελάχιστο χρόνο. Οι προτάσεις μας είναι εξειδικευμένες για τον πελάτη μας  με λειτουργικότητα online ή offline σε ένα σύστημα απόλυτα ενοποιημένο με ERP και CRM.

Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται σημαντικά η εξυπηρέτηση της πελατείας και δημιουργούνται προϋποθέσεις για αύξηση της επισκεψιμότητας με συνακόλουθο τις επαναληπτικές πωλήσεις.

Εξίσου σημαντικό στο κομμάτι των λύσεων Retail  της επιχείρησης είναι να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα ανταποδοτικότητας και επιβράβευσης των πελατών. Αυτό μπορείτε να το πετύχετε  χρησιμοποιώντας τις κάρτες πιστότητας πελατών (Loyalty schemes).

Παρέχοντας κάρτες πιστότητας  στους πελάτες σας  βοηθάτε την επιχείρηση σας:

  • Να διατηρήσει το πελατολόγιο της  μακροπρόθεσμα
  • Στην αύξηση της επισκεψιμότητας των πελατών της
  • Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
  • Στην αύξηση τζίρου μέσω προωθητικών ενεργειών

Οι μεγαλύτερες Kρητικές επιχειρήσεις και όμιλοι έχουν εμπιστευτεί την ΝΕΤ Α.Ε. για την υλοποίηση και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών τους στον τομέα των Retail Πωλήσεων.

Οι σύμβουλοι της εταιρείας μας είναι στη διάθεση σας για να σας κατευθύνουν προς τη βέλτιστη λύση καλύπτοντας τις ανάγκες της επιχείρησης σας.