Δεκέμβριος 8, 2021

Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ (myDATA)

myDaa ΑΑΔΕ

Τι είναι η πλατφόρμα myDATA;

Η πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών βιβλίων της ΑΑΔΕ ονομάζεται myDATA (my Digital Accounting and Tax Application) και αποτελεί μια ηλεκτρονική υπηρεσία στην οποία καταχωρούνται όλες οι συναλλαγές εσόδων / εξόδων  που προβλέπει η σχετική νομοθεσία ώστε να διαμορφώνεται λογιστικό αποτέλεσμα. Αφορά όλες τις Επιχειρήσεις και λοιπές οντότητες που τηρούν Λογιστικά Βιβλία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ).

Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ διαβιβάζεται και καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των επιχειρήσεων, γίνεται Χαρακτηρισμός των καταχωρημένων συναλλαγών και καταχωρούνται οι Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Η ΝΕΤ, στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξης των εφαρμογών και της υποστήριξης των πελατών της, σας προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες με σκοπό την εναρμόνισή σας με τη νέα νομοθεσία για τη διαβίβαση/παραλαβή των δεδομένων συναλλαγών προς/από την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

  • Πληροφορίες για πελάτες SingularLogic
  • Πληροφορίες για πελάτες Entersoft

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε την ιδανικότερη λύση για την επιχείρηση σας!