ηφιακός-Μετασχηματισμός

Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας Σκοπός του Προγράμματος “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” αποτελεί η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας. Μέσω του Προγράμματος “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ”, όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να ενισχυθούν ουσιαστικά ώστε να: Διαβάστε περισσότερα για Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ[…]

Digital Transformation

Δράση για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η Δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” είναι μέρος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, και στοχεύει στην η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, με σκοπό να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία.

ΑΑΔΕ – myDATA: Παράταση προθεσμίας για διαβίβαση δεδομένων έως τις 30 Ιουνίου 2022

Μετα από αιτήματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της ΠΟΦΕΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας διαβίβασης εσόδων.

Οδηγίες για όσους δεν έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία έκδοσης των ψηφιακών πιστοποιητικών πριν την 17η Ιανουαρίου 2022

Η ΑΠΕΔ εκσυγχρονίζεται και παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης.Η διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού, τριετούς διάρκειας, είναι απλουστευμένη αφού θα γίνεται ηλεκτρονικά και η μετάβαση στο ΚΕΠ θα είναι μόνο για ταυτοποίηση.

Ακύρωση Ψηφιακών Πιστοποιητικών τα οποία έχουν εκδοθεί πριν από την 17η Ιανουαρίου 2022 και λήγουν από 30/4 έως 31/7/2022

Οι κάτοχοι των ψηφιακών πιστοποιητικών που είχαν εκδοθεί πριν τις 17 Ιανουαρίου 2022 και λήγουν από 30/4/2022 έως 31/7/2022 θα πρέπει να προβούν στην ανάκληση του τους είτε με την χρήση του 8ψήφιου κωδικού σας είτε με κατάθεση αίτησης ανάκλησης σε κάποιο ΚΕΠ

EntersoftLogo

Ενημέρωση για παύση νέων εκδόσεων Entersoft της σειράς 4.Χ

Μετά από σημαντικό χρονικό διάστημα πλέον των 12 μηνών, παραγωγής εκδόσεων και στις δύο Releases (4 & 5) ανακοινώνουμε τον τερματισμό της εξέλιξης νέων εκδόσεων για τη σειρά 4.

Από τον Σεπτέμβριο ξεκινά η διασύνδεση ταμειακών μηχανών με την ΑΑΔΕ

Δημοσιεύθηκε στις (28/6/2021) κοινό Δελτίο Τύπου ΥΠ.ΟΙΚ και ΑΑΔΕ σύμφωνα με ο οποίο:
Όλοι οι κάτοχοι ΦΗΜ θα πρέπει να τους έχουν αναβαθμίσει και συνδέσει ώστε να αποστέλλουν δεδομένα μέχρι την 1/11/2021.

Atlantida Sea- Υλοποίηση Εργου ERP

Υλοποίηση έργου ERP με ολοκληρωμένη εμπορική διαχείριση, ακριβή και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των συναλλαγών της επιχείρησης, καθώς και έγκαιρη εξαγωγή αναφορών και οικονομικών αποτελεσμάτων.

Αναβάθμιση ταμειακών μηχανών (ΦΗΜ) , ΑΔΗΜΕ και Φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ)

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι αποφάσεις της ΑΑΔΕ (Α.1100/29.4.2020 και Α.1102/29.4.2020), σύμφωνα με τις οποίες είναι υποχρεωτική η αναβάθμιση των firmware των υπαρχόντων ενεργών ΦΗΜ καθώς και των drivers των υπαρχόντων ενεργών ΕΑΦΔΣΣ ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της Απόφασης αυτής.