17 Σεπτεμβρίου, 2016

Οικονομικά Στοιχεία

NET A.E.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η/Υ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΑΘΗΝΑΣ 2 – 71306 – ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΦΜ: 082981421 – ΔΟΥ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 77034927000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66605/70/Β/08/46

Ισολογισμοί

Προσκλήσεις Γενικής Τακτικής Συνέλευσης

Προσκλήσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

         Επιστροφή στην αρχική σελίδα